Walster dating study

The matching hypothesis predicts that people select partners of comparable physical attractiveness.

walster dating study-68walster dating study-73walster dating study-47

Physical attractiveness (which was independently assessed) proved to be the most important factor in liking, rather than similarity.

sex appeal) – atrakcyjność erotyczna, związana przede wszystkim z wyglądem ciała, ale także zapachem, tembrem głosu, zachowaniem, wyraźnie pociągająca dla innych.

Wygląd jest jednym z ważniejszych czynników, decydujących o zachowaniu wobec drugiej osoby.

Staje się to jedną z przyczyn spełniania się tych oczekiwań.

Atrakcyjność fizyczna jest silną determinantą sympatii i lubienia, obok podobieństwa, szczerości, częstości kontaktów i innych.

Okazuje się jednak, że w większości przypadków ludzie trafnie oceniają to, czy dana osoba (np. Oznacza to, że ludzie znają "wzorzec urody", obowiązujący i powszechny w danej kulturze w danym czasie.

You must have an account to comment. Please register or login here!